Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”?

Dotacje dla firm to każdorazowo szansa na uzyskanie środków, dzięki którym możliwa jest realizacja różnych działań. W przypadku Poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Badania na rynek, projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, pod warunkiem, że spełni on wszystkie kryteria obligatoryjne i uzyska minimum 13 punktów z 17 możliwych, przyznawanych w ramach punktowanych kryteriów oceny merytorycznej.

Gdy zabraknie środków dla wszystkich

Zdarzyć może się jednak sytuacja, że skończy się pula środków do rozdysponowania w ramach konkursu, a więcej niż jeden projekt na podstawie przyznanej liczby punktów kwalifikować się będzie do objęcia go wsparciem.

W takiej sytuacji decydować będą tak zwane kryteria rozstrzygające. W pierwszej kolejności będą to kryteria rozstrzygające I stopnia, a mianowicie oceniana będzie większa innowacyjność produktu. Gdyby zdarzyło się tak, że nie będzie można rozstrzygnąć i wyłonić zwycięscy, konieczne jest przejście do kryterium rozstrzygającego II stopnia. Oceniany jest w nim większy potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu. Jeśli zdarzy się i tutaj, że nie będzie można rozstrzygnąć, który projekt zasługuje na uzyskanie dofinansowania, nastąpi przejście do kryterium rozstrzygającego III stopnia. Oceniana jest tu większa różnica pomiędzy maksymalną możliwą intensywnością dofinansowania projektu w części inwestycyjnej, a intensywnością, która jest wnioskowana. Gdyby kryterium to też nie pozwoliło na wyłonienie zwycięscy, przechodzi się do kryterium rozstrzygającego IV stopnia. Ocenia się tu wyższy poziom bezrobocia na obszarze na którym realizowana ma być inwestycja.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Tak jak w przypadku każdego innego konkursu, tak i w tym wypadku określony jest termin składania wniosków. W przypadku działania Badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) termin składania wniosków obowiązuje od listopada 2017 do stycznia 2018 roku. W tym przypadku wnioski składać można wyłącznie w wersji elektronicznej, ponadto po elektronicznym złożeniu wniosku należy również formalnie potwierdzić fakt  złożenia takiego wniosku poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie, by uzyskać środki?

Naturalnie, w interesie każdego wnioskodawcy znajdować powinno się to, by zintensyfikować swoje szanse na uzyskanie dotacji. Zdawać sobie należy jednak sprawę z tego, że wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju konkursu i naboru. Pamiętać należy o tym, by opracowanie wniosków o dofinansowanie przeprowadzić wraz ze wszystkimi wymaganymi do tego załącznikami. Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie audytu możliwości dotacyjnych. Jest to usługa świadczona przez wykwalifikowanych specjalistów z firm doradczych i konsultingowych, która znacząco podnosi szanse na pozyskanie dotacji. Jest to możliwe poprzez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych w trwającym konkursie.

 

Autor zdjęcia: Pricenfees